Barion Pixel HRAČKY babaloo - playmobil, lego, kreatívne hračky
S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 Barion platobné metódy

HEUREKA - overené zákazníkmi

 

NOVINKY

arr3Prečo hrať s deťmi spoločenské hry?         Popri času, ktorý dnes deti trávia za televízorom, počítačom, tabletom, či mobilom netreba...

TOVAR V AKCII

naša cena 12,99 €
skladom
bežná cena 8,69 €
naša cena 7,99 €
skladom

» OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť babaloo, s.r.o., so sídlom Kalinkovo 411, 900 43, IČO 31365949, DIČ 2020302174, prevádzkovateľ internetového obchodu www.babaloo.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Informáciach o spracúvaní osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

 

 1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Prevádzkovateľom je spoločnosť babaloo, s.r.o., so sídlom Kalinkovo 411, 900 43, IČO 31365949 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa: mail: info@bababloo.sk, telefón: 0908/227 334.
 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov

 

 2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame také osobné údaje, ktoré sú nutné k dosiahnutiu príslušného účelu spracúvania v rozsahu: meno a priezvisko, poštovná adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

 3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1      Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracúvame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 • Spracovanie objednávky tovaru objednaného prostredníctvom našej webovej stránky, mailom alebo zákazníckej linky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy.
 • Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy.
 • Marketingové ponuky.
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujm
 • Marketingové ponuky

Obchodné oznámenie

 • Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili na základe poskytnutého súhlasu pri registrácii.
 • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
 • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

 

 4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas.

 • prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát
 • tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom, súdom za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhanie pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností
 • verejným orgánom (napr. polícia)

 

 5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

 • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty
 • počas trvania registrácie v e-shope
 • v čase, počas ktorého sme ako prevádzkovateľ povinný uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účtovné doklady, napr. faktúry, ktoré sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

 

 6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSôB

Ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, máte nasledujúce práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo požadovať opravu alebo výmaz osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracúvania
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na prenosnosť týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

 

Dňa 25. 5. 2018

N2Q0N